Uncategorized

Họp báo Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam 2023

Ngày 15/09, tại văn phòng Bộ VHTT&DL đã diễn ra buổi công bố “Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam” năm 2023 nhằm lựa chọn và tôn vinh các tác phẩm quảng cáo sáng tạo và độc đáo ở nhiều loại hình khác nhau.

“Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam" tôn vinh những ý tưởng, tác phẩm quảng cáo xuất sắc, đậm đà bản sắc văn hoá Việt Nam, mang đến cho các cá nhân, tập thể ưu tú của ngành Quảng cáo sự công nhận xứng tầm từ một giải thưởng cấp Quốc gia.

Giải thưởng được tổ chức nhằm giới thiệu đến đông đảo nhân dân về ý nghĩa, vai trò quan trọng và sự phát triển không ngừng của ngành quảng cáo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, từ đó, khuyến khích mọi người cùng sáng tạo, đưa văn hoá Việt Nam ra thế giới, cộng hưởng với các ngành công nghiệp khác thực hiện chiến lược phát triển văn hoá (theo chủ trương, đường hướng lâu dài của Chính phủ và Bộ văn hoá).

PMG Vietnam - Đơn vị tổ chức sự kiện Họp báo Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *